Lavekskursjon til Kåfjord

Velkommen til Kåfjord i Nord-Troms, og en av de botanisk rikeste og landskapsmessig mest spektakulære kommunene i Nord-Norge!

Norsk lavforening drar i 2022 på langtur til Nord-Norge, etter et par år med foreningsturer fra Dovre og sørover. Målet er Kåfjord (på nordsamisk Gáivuotna og på kvensk Kaivuono). Botanisk og landskapsmessig har nok kanskje Kåfjord havnet litt i skyggen av nabodalførene Reisadalen i nord og Skibotndalen i sør, men det er i så tilfelle høyst urettferdig, da kommunen har omtrent like mye spektakulært å vise til som i nabokommunene Nordreisa og Storfjord.

NB! Detaljer og rekkefølge i turprogrammet kan gjennomgå mindre endringer, ikke minst fordi fjellturen lørdag til søndag vil være avhengig av været, og skulle været tilsi det, så kan dette bli flyttet en dag fram. Husk å ta med utstyr for fjelltur, inkludert soveposer (og noen bør også ha med telt).

Torsdag 28 juli

Ankomst til base og overnattingsstedet som vil være Manndalen sjøbuer. Vi ordner med fordeling av hytter og innkvartering. De som ikke ankommer for seint kan spise middag sammen, forslagsvis kl. 19.00 på sjøbuene (hvis folk gir beskjed så kan vi bestille middag der på forhånd). Etterpå vil Geir Gaarder (med bistand) holde foredrag (varighet ca 30 minutt) om naturmangfoldet i Kåfjord generelt og ekskursjonsområdene spesielt.

Fredag 29 juli

Dagstur til Skardalen. Skardalen ligger bare 5 minutts kjøring nordøst for Manndalen. Dette er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap, der selve dalføret er inkludert. Bebyggelsen ligger i lia ut mot fjorden, mens dalen innover er vegløs og delvis skogkledt. Litt oppe i dalen ligger ei nedlagt kobbergruve. Her bør det være gode muligheter for å finne lavarter knyttet til tungmetallrikt berg på de gamle steintippene. Slike lav kan også være mulig der malmen ble losset ut nede ved stranda, på nedsiden av E6 der den passerer Skardalen. I et parti av dalen er det samtidig store steinblokker i dalbunnen med en rik lavflora. Blant annet er det der en god forekomst av gryntjafs (NT), som bare opptrer meget sjeldent og lokalt i Nord-Norge.

Etter middag i Manndalen på sjøbuene, forslagsvis kl. 18.00, så blir det først avholdt årsmøte i Norsk lavforening. Deretter vil Einar Timdal holde foredrag (varighet 30-45 minutt) om det nystartede prosjekt om lavfloraen på tungmetallrik mark.

Lørdag 30 juli

Tidlig avreise opp til Guolásjávri, oppe på fjellet innenfor Kåfjorddalen. Vi deler oss i et nødvendig antall biler og kjører opp til Røde-kors-hytta på nordsiden av innsjøen. Hovedekskursjon opp mot fjellet Ráisduottarháldi, som danner riksgrensa mot Finland. Her er Nordens eneste kjente lokalitet for den arktiske arten fingerlav Dactylina ramulosa (den vokser også på finsk side). Foruten å gjenfinne forekomsten vil et viktig mål med turen være å forsøke og kartlegge utbredelsen nærmere, ikke minst hvor høyt opp den forekommer.

For de som ikke vil gå riktig så langt og i litt annet fjellterreng, så er det mulighet for å ta kortere turer på nord- og vestsiden av Guolásjávri. Enten opp på fjelltoppene Oarjiit Gussačohka og Nuorttit Gussačohka, rett på nordøstsiden av Røde-kors-hytta, men generelt rik og variert fjellvegetasjon, eller på Sináidvárri, et lavt fjellparti på vestsiden av Guolásjávri med en del kalkstein og ekstremrik, kontinental fjellvegetasjon.

Enkel middag på kvelden i Røde kors-hytta. Overnatting på og ved Røde kors-hytta (det er der plass til maksimalt 5-6 personer inne, resten bør ligge i telt.

Søndag 31 juli

Etter avreise fra Røde kors-hytta ved Guolásjávri blir det en stopp ved Ankerlia gruver når vi kommer ned i Kåfjorddalen. Der planlegges en formiddagsekskursjon i gruveområdet med fokus på tungmetalltilknyttede lav. Etter dette vil foreningsturen gradvis løses opp.

PS: Vi har søkt om støtte til lokal transport, kost og losji for deltakere på arrangementet, og mer informasjon om kostnadene kommer så snart vi vet noe mer (trolig ila mai).

Velkommen!

Forsidefoto: Jan Ole Olsen