Norsk Lavforenings hovedtur til Egersund!

Vi planlegger årets hovedtur til Egersund 3.-6. juni!

Målet for turen er å utforske oseaniske løvskogsmiljøer i Sørvest-Norge. Her vil vi finne mange store, karismatiske laver. Vi skal bedrive floravokteri, og se hvordan det går med bestanden av sjeldenheten stor praktkrinslav. I tillegg vil vi prøve å jakte på en art som nettopp ble oppdaget i Norge, nemmelig en rød strylav! (U.rubicunda)

På kveldstid, vil vi sitte sammen og se nærmere på artene under lupe og mikroskop. Det vil også bli avholdt årsmøte og foredrag. Samlingen overlapper med Sabimas årlig arrangement «Den store artsjakten», hvor vi vil delta som lag og se hvor mange arter vi finner i løpet av turen.

Vi har booket hytter på Bakkaåno camping for anledningen. Her vil vi følge alle lokale råd om korona og smittevern.

Vi har søkt støtte til arrangementet, og håper å kunne dekke kost og losji. Den enkelte må dekke reisekostnader.

Arrangementet kan bli avlyst eller utsatt avhengig av koronasituasjonen.

Maks antall deltagere: 15 stk

Oppmøtested

Bakkaåno Camping & Gjestegård, Hauge i Dalane.