Hovedtur til Hjerkinn

Velkommen til ny hovedtur med Norsk Lavforening!

Årets tur går til Hjerkinn, hvor det er planlagt overnatting på Hjerkinnhus fra 13.08-16.08. Her vil man både få mulighet til å oppleve vanlige lavarter man finner til fjells og sjeldnere, rødlistede arter.

På dagtid vil vi for det meste være ute for å se på arter i felt, mens det på kveldstid blir middag og tid for å være sosial. For å overholde avstandsreglene mtp. covid-19 situasjonen vil det ikke settes opp mikroskoper for å se på arter om kvelden, men man kan selvsagt se på arter med egen lupe og diskutere med andre turdeltagere.

I løpet av turen vil det også bli avholdt årsmøte og foredrag, i tillegg til en uformell ettårsfeiring av foreningen.

Da pris for overnatting og mat fortsatt er noe usikkert grunnet dagens situasjon, vil vi komme med oppdatert informasjon rundt dette så snart vi vet mer. Vi har søkt om støtte til arrangementet som vil kunne gå til å dekke noe av deltagerprisen.

Turen er lagt opp til å passe for alle, både erfarne og nye lavinteresserte. Vi håper å se mange kjente og nye deltagere på vår neste tur, og gleder oss til å se nærmere på lavartene vi finner til fjells.

Maks antall deltagere er satt til 20 stk.

Påmelding gjøres under.

Detaljert informasjon vil sendes til påmeldte deltagere på e-post når turen nærmer seg.

Oppmøtested

Hjerkinnhus veien 35 2661 Hjerkinn, Dovrefjell