Artsdatabanken workshop: Lav på gamle styvingstrær i Ryfylke og på Jæren

Vi holder workshop våren 2023 med fokus på bevaring av kulturlandskapet og kunnskap om lavmangfoldet i Norge. Dette er et nettverkstiltak støttet av Artsdatabanken.

Markus Fjelde (Fagmykologene) vil sammen med Norsk Lavforening lede nettverkstiltaket med Einar Timdal (Naturhistorisk museum). Flere sentrale fagpersoner vil være involvert fra blant annet Nord Universitet, Universitetet i Stavanger, WWF, Norconsult og Biofokus. Statsforvalteren i Rogaland er invitert til å holde foredrag, være med i felt og informere om viktigheten av kontinuerlig skjøtsel og langsiktig planlegging i forvaltningen.

Hovedformålet er å gjennomføre målrettet kartlegging av lavarter som er knyttet til gamle styvingstrær. Vi vil besøke lokaliteter i Sørvest-Norge (Ryfylke og Jæren) hvor det tidligere har blitt drevet styving. Her vil vi kartlegge lavarter og ta belegg til Naturhistorisk museum i Oslo. Vi ønsker også å legge til rette for kunnskapsoverføring mellom etablerte fagmiljøer og unge nyutdannede så vel som amatører.

Kost og losji dekkes for alle deltakere. Vi vil søke om ekstra midler for å få transport refundert i etterkant.


Det er begrenset med plasser så det gjelder og melde seg på raskt.

(oppdatert informasjon om turen vil bli postet fortløpende)


Foreløpig program:
27.04
Oppmøte GamlaVærket (Sandnes sentrum)
28.04
0900 – 1500 felt Hjelmeland (Riskadal, Vormelandsheia)
16-18 middag
18-20 foredrag og faglig opplegg
29.04
0900 – 1500 felt Frafjord (Migaren, Ørestø)
16-18 middag
18-20 foredrag og faglig opplegg
30.04
0900 – 1500 felt Hjelmeland (Øvre Tysdalsvatnet)
16-18 middag
18-20 foredrag og faglig opplegg
01.05
Kort feltdag og hjemreise
Når det gjelder transport så er tanken av vi samkjører biler fra felles utfartssteder (mest aktuelt: Oslo). Hvis man er avhengige av et annet transportmiddel, så gi beskjed til kontaktperson snarest.
See less

Oppmøtested

GamlaVærket hotell i Sandnes sentrum.